Promocija zdravja na delovnem mestu

26. OKTOBER 2017

OD 8.00. DO 17.45

Terme Krka

Šmarješke Toplice

USPOSOBLJEN PROMOTOR ZDRAVJA

Organizacije za uspešno rast in delovanje potrebujejo zadovoljne in zdrave zaposlene. Zdravi in zadovoljni zaposleni, ki delajo v varnem in spodbudnem okolju, so produktivnejši, redkeje zbolijo in odhajajo na bolniški stalež in ostajajo bolj zvesti organizacijam. Program promocije zdravja, ki ga organiziramo v sodelovanju s Termami Krka, je namenjen ohranjanju in krepitvi telesnega in duševnega zdravja ter dobrega počutja zaposlenih.


Izobraževanje je namenjeno predstavnikom ter odgovornim osebam za promocijo zdravja na delovnem mestu. Le-ti skrbijo za promocijo zdravja na delovnem mestu (6. člen in 32. člen ZVZD-1) in imajo že sprejet program promocije zdravja. Izobraževanje vam bo dalo dodatne informacije, navdih in znanje, ki ga lahko uporabite pri načrtovanju in razvijanju programov promocije zdravja v svojih delovnih sredinah.

Izobraževanje je pripravljeno v skladu s Smernicami za promocijo zdravja na delovnem mestu (Ministrstva za zdravje, Direktorata za javno zdravje, marec 2015). Med drugim je namenjeno, da vodstvo in odgovorne osebe za promocijo zdravja na delovnem mestu, spoznajo in razumejo korist promocije zdravja na delovnem mestu, namen in cilje ter posledično lažje podpirajo promocijo zdravja v podjetjih, katere vodijo oz. v katerih so zaposleni ter dodatno motivirajo in spodbujajo sodelovanje zaposlenih pri izvajanju programov promocije zdravja.

Nov zakon o varnosti in zdravju pri delu, je prinesel kakovosten premik od ugotavljanja in ocenjevanja tveganja na delovnih mestih, ki ju je vpeljal prejšnji zakon, k preventivnemu ukrepanju v obliki promocije zdravja pri delu. Podjetja so dolžna načrtovati in izvajati aktivnosti, namenjene preprečevanju škodljivih posledic dela na zdravje in ohranjanju zdravja zaposlenih.

Vsebine izobraževanja se dotikajo najpogostejših težav sodobnih zaposlenih: nezdrave prehrane, prekomerne telesne teže, telesne neaktivnosti, pomanjkanja uspešnih mehanizmov za sanacijo stresa in težave s poškodbami lokomotornega sistema zaradi statičnih obremenitev na delovnem mestu.


Dogodek pripravljamo v sodelovanju

Terme Krka
GZDBK

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki delujejo na področju promocije zdravja na delovnem mestu.
Udeleženci prejmejo certifikat "USPOSOBLJEN PROMOTOR ZDRAVJA"

Planeta GV in Term Krka.

Program

08:00-8:30

Registracija udeležencev in zdrav gostinski odmor ter analiza sestave telesnih tkiv

Restavracija Park

08:30-9:00

Pozdrav udeležencev in predstavitev programa ter uvodno predavanje o promociji zdravja na delovnem mestu
(mag. Nataša Novina)

Bela dvorana I

09:00-9:30

Test fizične pripravljenosti - predstavitev kardiotesta

Telovadnica Kardiokros, Vitarium

09:30-10:30

Posvet o gibanju: izdelava vadbenega načrta

Telovadnica Pilates, Vitarium

10:30-11:00

Učenje tehnik spremljanja rezultatov telesnega treninga skupaj z merilniki srčnega utripa

Telovadnica Pilates, Vitarium

11:00-11:45

AKTIVNI ODMOR: dihalne vaje in zdrav gostinski odmor

Restavracija Park

11:45-12:45

Posvet o zdravi prehrani ter vpliv prehrane na povečanje produktivnosti in zmanjšanje stresa na delovnem mestu
(Janja Strašek, univ. dipl. živ. tehn.)

Bela dvorana I

12:45-13:45

KOSILO in analiza sestave telesnih tkiv

Restavracija Lotos (kosilo)
Restavracija Park (analiza sestave t.t.)

13:45-14:45

PCE analiza stresa
(Janja Strašek, univ. dipl. živ. tehn.)

Bela dvorana I

14:45-15:15

Predstavitev vaj za preprečevanje poškodb lokomotornega sistema zaradi statičnih obremenitev na delovnem mestu
(Roman Šiler, dipl. fth.)

Bela dvorana I

15:15-16:15

Tečaj tehnike nordijske hoje, pohod z nordijskimi palicami
(Brane Bon, športni rekreator)

zbor restavracija Park

Predavatelji

V kratkem bomo objavili reference in fotografije sodelujočih.

Prijava in kotizacija

REDNA PRIJAVA
240 €

Vključuje udeležbo na usposabljanju, pogostitve, telovadbo, analize tkiv in celodneven vstop v savno in bazene.

Cena ne vključuje DDV.

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko
poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850
(NLB d.d. , Trg republike 3, Ljubljana), sklic na št. 004185-matična št. plačnika.

Terme Šmarješke Toplice

Šmarješke Toplice 100, 8220 Šmarješke Toplice

Želite biti redno obveščeni o naših izobraževalnih dogodkih?

Prijavite se na naše e-novice